Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Brněnský Amazon v číslech I. díl

Americká společnost Amazon hodlá v České republice investovat do dvou logistických center - v Dobrovízi u Prahy a na brněnské Černovické terase. Nahlédněme pod pokličku jednomu z nich.

Pokud přijdete s myšlenkou, že si postavíte v obci logistické centrum, zákon vám uloží, že svůj záměr musíte oznámit. Pro Amazon tuto práci zastává společnost CTP Invest, která záměr oznámila prostřednictvím Jihomoravského kraje koncem října 2013 (OZ1), aby jej posléze stáhla pro dopracování připomínek. Upravený záměr (OZ2) byl opětovně vyvěšen v lednu tohoto roku. V příspěvku uvedená data čerpám z těchto dvou dokumentů a současně uvádím jejich srovnání pro to, abychom si představili, jakým směrem se výstavba logistického centra bude vyvíjet. Závazným je však pouze záměr z ledna 2014.

 

K čemu je Amazon?

Bude se jednat o distribučne-skladovací halu, která má sloužit jako nájemní objekt pro firmu provozující servisní a distribuční centrum široké škály spotřebního zboží (knihy, textil, hračky, elektronika, náhradní díly, aj.).

Reklama

 

Rozměry haly

hala OZ1 (říjen 2013) OZ2 (leden 2014)
podlahová plocha 95 000 m2 96 000 m2
výška 16 m (14 m)
sestává se z

administrativní třípodlažní blok (3x 5 200 m2)

přípravně-kompletační hala (36 000 m2) s čtyřpodlažním mezzaninem (24 200 m2)

2 skladové haly (2×29 500 m2)

administrativní část

kompletační a balící část

2 příjmové haly

 okolí haly zpevněno (parkoviště) zpevněno (parkoviště)

 

Zábor ploch

OZ1 (říjen 2013) m2
celková plocha dotčeného území 211 000
zastavěná plocha 91 400
plocha komunikací 39 000
zpevněná plocha 52 500
plocha zeleně 28 100

 

OZ2 (leden 2014) m2 %
celková plocha dotčeného území 215 700 100
plocha nových objektů 96 340 45
plocha komunikací, parkovišť, chodníků 91 290 42
plocha zeleně 28 070 13

 

Distribuce zboží

  OZ1 (říjen 2013) OZ2 (leden 2014)
distribuce zboží 190 000 t neuvedeno
naskladněno v jednom okamžiku zboží 47 000 t neuvedeno

 

V souvislosti s distribucí zboží si dovolím uvést výňatek z korespondence adresované mé osobě od regionálního ředitele společnosti CTP Invest pana Budaře, ze které se dozvíte, pro jakou cílovou skupinu bude zboží určeno. Jen pro doplnění, jeho text je reakcí na připomínku k nárůstu dopravy v Tuřanech.

„Veškerá nákladní doprava, která bude směřovat do tohoto objektu, bude pocházet z velkých evropských měst, příp. přístavů v Německu či Itálii. Z těchto měst bude do objektu dováženo zboží, které bude poté dále distribuováno do dlaší části Evropy ke koncovým distribučním společnostem, které budou poté zásilky dopravovat ke koncovým uživatelům. Nákladní přeprava proto tedy bude probíhat výhradně po dálničních úsecích, které nejrychleji a nejefektivněji propojují tyto evropské země se zamýšleným distribučním objektem G1 společnosti Amazon. …“

 

Většina lidí ráda srovnává zábor prostranství s velikostí fotbalového hřiště. V našem případě tak samotná hala objektu Amazonu zabere necelých 12 fotbalových hřišť. K tomu připočítejme stejnou rozlohu okolních zpevněných ploch, dostaneme se tak na číslo 24 zelených travnatých hřišť, což není zrovna málo.

 

Pokačování příště …