Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Bude Brno vracet peníze za skenování emailů a elektronických zpráv?

Minule jsem psala o tom, jak nám Magistrát města Brna naúčtoval skenování elektronických zpráv, jejich příloh, powerpointových prezentací a prázdné stránky s mejlem zastupitele Martina Andera.

Jak to všechno dopadlo?

Sdružení Čisté Tuřany požádalo Magistrát města Brna o zaslání veškeré dokumetnace ve věci výstavby logistického centra Amazon. Výsledkem byla výzva o zaplacení 161,- Kč za skenování dokumentů, z nichž přibližně polovina se nacházela na magistrátu v elektronické verzi.

Protože jsme informace potřebovali, požadovanou částku jsme zaplatili a následně jsme podali stížnost na postup vyřízení žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Odvolacím orgámen byl Jihomoravský kraj – oddělení kontrolní a právní, které vyzvalo magistrát o zjednání nápravy a zjištění, zda dokumenty neexistovaly v době vyřízování žádosti o informaci také v elektronické podobě.

Magistrát přiznal pochybení tím, že nám zaslal dopis snížení úhrady za poskytnutí informací, a to o 88,- Kč.


Náš postup nesměřoval k tomu, abychom se bránili z důvodu zaplacení vysoké částky za požadované informace, že bychom vykrváceli nad tím, že máme zaplatit za informace 161,- Kč. Naopak, napsání stížnosti zabralo čas jak nám, tak úředníkům z magistrátu a také úředníkům z kraje, což nás samozřejmě netěší. Kdyby však svoji práci odváděli tak, jak mají, nezabralo by to nikomu z nás o mnoho více času.

Nutno ještě dodat, že veškerá korespondence by měla dle zákona o spisové službě být zaevidovávána do systému (někde vedou knihy doručené a odeslané pošty, většinou ale funguje elektronický systém, do kterého se nahrávají veškeré důležitější dokumenty). O to více bylo k pozastavení, že úředníci elektronickou korespondenci nejprve vytisknou, a poté naskenují – celkem 88× :). O tom, že by vydělávali na neznalosti občanů raději ani nepřemýšlet.

Reklama