Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Čekali byste že Brněnské komunikace a Odbor dopravy budou v téže věci jednotní?

Ti z vás, kteří využívají křižovatku na Řípské ve slatině a sledují vývoj výstavby logistického centra Amazon, bude minimálně povědomý termín "kapacitní posouzení křižovatek Tuřanka - Řípská a Evropská - Rampa D1". Osekaná verze - výsledky posouzení křižovatek - jsou součástí vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Kompletní posouzení však veřejnost nemá možnost prostudovat.

Osekaná verze kapacitního posouzení křižovatek přístupná veřejnosti (první strana)

V rámci procesu posuzování vlivu záměru výstavby logistického centra Amazon na životní prostředí jsme požadovali zpřístupění kompletního kapacitního posouzení křižovatek ve Slatině, a to včetně vstupních dat. Když nám nebylo vyhověno, podali jsme žádost o informaci na Brněnské komunikace, a.s. – na společnost jejímž stoprocentním vlastníkem je město Brno, a která je tudíž dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna vypořádávat žádosti dle intencí zákona (dále jen Bkom). A protože jsme již měli zkušenosti s přehazováním poskytování informací mezi Bkomem a dalšími odbory Magistrátu města Brna, podali jsme pro jistotu totožnou žádost i na Odbor dopravy.

Úředníci Bkomu se rozhodli, že informaci neposkytnou. Jak jinak. Namísto vydání rozhodnutí, ke kterému má možnost občan se odvolat, vydali sdělení, ke kterému nezbývá nic jiného, než podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Reklama

Velmi vtipné je to, že nás úředníci Bkomu odkazují na soukromou společnost CTP Invest, u které si máme kapacitní posouzení křižovatek vyptat. To, že se na soukromé subjekty samozřejmě poskytování informací nevztahuje, je věcí druhou. Lol.

Zábava pokračuje dál, když i přes naše upozornění na to, že nebylo vydáno rozhodnutí, a že mají skutečnost napravit, nám bylo doručeno další sdělení. Tentokráte od samotného generálního ředitele společnosti Bkom, který však zopakoval text z původního sdělení namísto toho, aby úředníky poučil, že mají vydat rozhodnutí.

Korunu tomu pak dodává rozhodnutí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, který kromě toho, že nám informace odmítl poskytnout, protože je nemá, a jedná se tak o neexistující informace, sdělil, že o existenci kapacitního posouzení křižovatek nemá povědomí ani on, ani společnost Brněnské komunikace.

Vyvstává tedy otázka, jak moc jsou kompetentní úředníci Brněnských komunikací, technický ředitel a generální ředitel, které si platíme ze svých daní? Brněnské komunikace jsou akciovou společností, jejímž výhradním vlastníkem je Statutární město Brno. Na takovouto společnost se pak vztahují stejné zákony, jako na odbor dopravy a musí se řídit správním řádem, vydávat rozhodnutí a mnoho jiného.

Má možnost se občan k informacím dostat jinak? Pokud chce, tak ano (mimo jiné bod 14 Otevřená radnice programu Žít Brno s podporou Pirátů). Jakožto zastupitelé zajistíme zpřístupnění informací.