Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Kdo má pravomoc mi svěřit svěřený veřejný majetek?

Tento článek je naprosto smyšlený, podoba případných osob je čistě náhodná. Cílem příspěvku není útok na konkrétní osoby, ale ukázka fungování vztahů města a brněnských městských částí a zoufalost aktivních občanů se v tom systému vyznat. 

Bo budu ráda, když grant získáme, nerozhážeme si už tak dost křehké vztahy s radnicí a v Tuřanech přibudou další stromy a fúra lidí si při jejich výsadbě pokecá.

Druhotný efekt by mohl článek mít v tom, aby odradil méně zkušené a neotrlé neziskovky se do podobného hazardu vrhat. A nebo to zkusili místo dovolené.

Už nevím, kdy to přesně bylo, ale asi někde mezi vyjadřovačkou k Amazonu č. 1 a 5, mezi veřejnými projednáními aktualizace Politiky územního rozvoje, Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, kulatým stolem k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje a mnoha zasedáními zastupitelstva města Krna a městské části Brno-Tuřany, čehož jsem se všeho zúčastnila, nahrála, sepsala, vyžádala zápisy a tak. Prostě někdy v té době vyhlásila Nadace Partnerství grantovou výzvu a já doběhla za členy sdružení, že jako teď! Teď je ta pravá chvíle požádat o grant a konečně zasadit nějaký ten strom, což už nosím v hlavě několik let.

Přes mnohá úskalí, kterých jsme si byli všichni vědomi, souhlasili a já byla ráda a po vzoru „jako vždy“ jsem na sebe přehodila ono papírování, získání financí a vyběhávání úřadů.

A jako první následovala otázka: „Ale kde?“

Reklama

A protože se v rámci celých Tuřan jaksi nepovedly výsadby stromořadí, tak se nabízely pozemky pro ně vyčleněné. Ony zmiňované výsadby jsou na samostatný článek a informace k nim mám pouze ústní: Měly být realizovány z dotací EU, jenže bylo zpochybněno výběrové řízení, které mělo na starost město Brno, a mezi tím proběhly výsadby, ke kterým však byly rozvázány smlouvy a následná péče a udržitelnost projektu padla na městskou část, která s tím nepočítala. V zemi tedy zbyly jen kůly a roztrhaná oplocenka.

Výsadby v době realizace, zde ještě živé (6/2012)

A tak mě napadlo, že když jsme jako Čisté Tuřany uspořádali na jaře uklízecí akci v Moruších, mohli bychom vysázet stromořadí od nich podél cesty směrem do polí.

V katastru nemovitostí jsem ověřila, že pozemky p. č. 3717 a 3749 (k.ú. Tuřany) jsou opravdu města Brna, oslovila jsem úředníky na městě Brně s žádostí o sdělení, kdo má pozemky ve správě, zda oni, nebo městská část. Bylo mi sděleno, že městská část, na kterou se máme obrátit. Učinila jsem tak a bylo mi sděleno, že kompetentní k vyjadřování je Rada městské části, které máme adresovat naši žádost.

Zdroj: http://www.mapy.cz/s/c3hJ

A tak jsme na úřad podali žádost s upřesněním podmínek tak, jak po nás požadovali. Ano, žádost jsem podala v den konání Rady s tím, že ji nemusí projednat a zařadí ji na projednání začátkem srpna, kdy se blíží deadline pro podání žádosti o grant.

Bylo milé, že nás pan místostarosta informoval svým dopisem z 31. 7. dorazivší na sídlo sdružení 5. 8. (radnice sídlí naproti našemu sdružení) o tom, že naši žádost nestihli onoho 23. 7. projednat, ale že ji Rada projedná 6. 8. V dopise si do nás nezapomněl přátelsky šťouchnout, že příště máme sledovat výzvy dřív a psát jim mnohem dřív. No jo, no. První dotaz ohledně vlastnictví šel na město měsíc před uzávěrkou grantů.

Rada rozhodla o naší žádosti, že nemá pravomoc povolit nám výsadbu dřevin na námi vybraných pozemcích, protože jim svěřeny nejsou a navíc se nachází v ochranných pásmech letiště. Připomínám, že se jedná o pozemky, na které bylo děláno městem nepovedené výběrové řízení na výsadbu dřevin a kůly trčící z pozemků měla dle mých informací mít svěřena městská část. Ještě je legrační, že před dvěma lety ochranná pásma letiště výsadbám nevadila, a tak budeme chodit i nadále kolem prázdných plotů.

Nutno dodat, že jsme rádi, že Rada navrhla pozemky, které jsou městské části svěřeny, a tudíž jsme nemuseli martýrium s dotazem na další pozemky absolvovat opakovaně. A také, že úředníci vypořádali naši žádost urychleně.

A tak jsme už jen dojednávali podmínky a další věci, které bylo třeba zakomponovat do smlouvy o podmínkách výsadby dřevin uzavřené mezi námi, jako neziskovkou a městskou částí. Už zbývalo „jen“ doladit předchystanou žádost o grant odeslat a říkat si, že jestli se tohle nepovede, budou všechny síly do toho vložené, včetně nespočet hodin, které nezisku věnujeme, opět v čoudu a my se ocitneme zase na začátku.

Nebudu zde popisovat další nesnáze a rizika spojená s grantovými žádostmi. My jsme se v podstatě do letošního roku bez nich obešli. Začali jsme tak, že když se nám něco nelíbilo, rozhodli jsme se s tím něco udělat. Sešli jsme se u piva, každý dal 2 kila a uspořádali jsme besedu pro občany, na kterou jsme pozvali zástupce kraje, projektanty a další zainteresované a diskutovali jsme o podobě územního plánu a budoucnosti městské části Brno-Tuřany.

Jenže pak přijdou další věci, co vás štvou a nebaví vás jen něco namítat a rádi pomůžete, a tak jsme uspořádali první úklidovou akci, pak druhou, přičemž každá vám z kapes vytahá pár stovek. A tak to chodí po několik let a pokaždé, když nějakou takovou akci pořádáte, musíte mít souhlas vlastníka – buďto města, nebo městské části.

Osobně si myslím, že by dost pomohl systém, který by byl veřejně přístupný a každý měl možnost podívat se, třeba o půlnoci, kdo má který veřejný pozemek svěřený a na koho se má člověk obrátit. Ušetřilo by to mnoho času nejen úředníkům, ale taky aktivním lidem, kteří k tomu nezisku fungují běžným životem – jakože chodí do práce, vyzvedávají děti ze školy, vaří, pracují na zahradě, jezdí na výlety a po nocích píší žádosti o grant a vymýšlí projekty, po jejichž realizaci by se nám všem v místě bydliště líp žilo.

Prostě CHCU, aby ŽítBrňáci konečně vymysleli systém, který bude umět vyhledat, na koho se mám obrátit, CHCU-li vysadit na obecním pozemku třeba stromořadí a zabudovat pod ně lavičku.

 A jako správný krněnský aktivní občan přicházím i s vizuálem systému.

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz