Reklama
 
Blog | Hana Kašpaříková

Nekompletní smlouvy? Odpovědnost Juránkova!

Od doby postupného získávání kompletní smlouvy o pronájmu brněnského letiště narážím na různé nedostatky týkající se smluv a dotací. Občas mi kraj nechce informace poskytnout z důvodu jejich neexistence, což většinou zjistí až po několikerém mém odvolání.

 

Je velice zajímavé, že exhejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) podepisoval smlouvy, jež nebyly kompletní. To stejné dělala protistrana - soukromá společnost Letiště Brno a zřejmě jí to nevadilo.

Jednou z méně významných smluv, na základě které však byla poskytnuta dvoumiliónová dotace společnosti Letiště Brno a.s. je Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje podepsaná exhejtmanem Juránkem 20. 12. 2005.

Dotace byla společnosti přidělena za účelem koupě odmrazovacího zařízení na letadla. Otázku rozšiřování majetku kraje, či společnosti, otázku pronájmu a ekonomiky nechme zatím stranou.

Ze smlouvy vyčteme, že dotace je poskytována jako podpora de minimis (tj. veřejná podpora malého rozsahu) a „prohlášení o výši obdržené podpory tvoří přílohu č. 2 této smlouvy“.

Reklama

Dobře, proč ne. Je třeba z kraje vytahat peníze, tak proč ne přes nákup vybavení, které však padne zřejmě do vlastnictví soukromé společnosti, a které bude následně kraj vykupovat zpět. K pozastavení je také to, že ve smlouvě není zmínka o příloze č. 1 a dokonce výše zmíněná příloha č. 2 zřejmě nikdy nespatřila světlo světa.

Vezměme v potaz to, že se člověk může přepsat. V tom problém nevidím, nicméně dotace podléhají různým kontrolám a závěrečným zprávám. Z osobních zkušeností vím, že smlouvy na úřadech prochází přes několik kontrol – z oddělení, které má smlouvu na starost, přes právní, k osobě zodpovědné za podpis a k jeho asistentovi a zpět. Že by nikdo nepřišel na to, že smlouvě chybí nějaké náležistosti?

V dnešní době už zřejmě nemá smyl pídit se po štědrých dotacích přidělovaných z veřejného rozpočtu společnosti Letiště Brno v letech, kdy kraj vedl hejtman Juránek. A tak lze očekávat, že na žádosti o informace nám kraj bude i nadále odpovídat, že nám informaci neposkytne, protože je nemá, i když je má, či měl povinnost mít. A tak i nadále obdržíme rozhodnutí, ve kterém se například objeví úžasná věta „(ve smlouvě není uvedeno, o jakou přílohu by se mělo jednat)“, proto vlastně ani nevíme, co máme hledat. 😀